We ontwikkelen strategieën, brengen ze tot leven en ondersteunen waar dat nodig is. Dat is Doc Brown.

Think
strategieontwikkeling met het merk als startpunt
Do
de strategie omzetten in concrete stappen
Live
begeleiding tijdens het doorleven van de strategie
Learn
terugblikken, vooruitkijken, herijken en bijstellen

Think:
strategie-
ontwikkeling

De kracht van het merk is ongekend. Het inspireert, kadert, legt intenties bloot en geeft richting. Om die kracht te ontketenen maken we gebruik van bewezen merkmechanismen. Wij zien het merk als het startpunt voor elke strategie. Met een open blik zoeken we samen naar kansen. Binnen de mogelijkheden van het merk en je organisatie.

Do:
concrete
stappen

Wij werken van strategie naar impact en garanderen dat de strategische keuzes tot leven komen. Dat doen we door management en afdelingen te betrekken, te inspireren en te begeleiden. Door de strategie met elkaar om te zetten in concrete acties per afdeling. Met onze energieke aanpak helpen we organisaties en afdelingen in beweging te komen. We organiseren het succes.

Live:
van doen naar doorleven

Als een nieuwe strategie in de praktijk wordt gebracht, moeten oude gewoontes en verwachtingen wijken voor nieuwe. Intern en extern. Want ook de buitenwereld gaat de verandering ervaren en moet worden meegenomen. Change management. Wij zijn er om samen met het management de ontwikkeling te overzien en managers bij te staan waar dat wenselijk is. Om iedereen in beweging te houden. En oplossingen aan te dragen voor de barrières die er zijn.

Learn:
terugblikken en vooruit kijken

Strategie is nooit af. Omstandigheden en mensen veranderen. Het is belangrijk dat te omarmen en op vaste momenten afstand te nemen, te evalueren en bij te sturen. Wij komen met inzichten die zowel de strategie als het management weer even opschudden. Van daaruit kijken we samen wat er beter kan. Zo ontwikkelt de strategie mee.

Werkgebieden

merkstrategie: positionering / merkportfolio / merkbelofte / belief / purpose / identiteit / brand story / merkwaarden / internal branding / implementatie / businessstrategie: businessmodel / PMC’s / partnerstrategie / organisatie / marketingstrategie: klantwaardestrategie / productstrategie / prijsstrategie / communicatiestrategie / en ook: workshops en lezingen / coaching / interim management

Ervaring

dienstverleners, financials, verzekeringen / tech, software, telecom / industrie, machinebouw / automotive, fashion, leisure, sport / digital, uitgeverij, onderwijs, zorg / toerisme, city marketing, gebiedspromotie / cultuur, kunst, musea, theater / werving, detachering / large enterprises, SME / B2B, B2C / profit, non-profit