Strategieën ontwikkelen, die tot leven brengen en ondersteunen waar dat nodig is. Dat is Doc Brown.

Think
strategieontwikkeling met het merk als basis
Do
de strategie omzetten in concrete stappen
Live
begeleiding tijdens het doorleven van de strategie
Learn
terugblikken, vooruitkijken, herijken en bijstellen

Vanuit ruime ervaring als merkstrateeg heb ik me ontwikkeld richting zowel businessstrategie als marketing management. 

Als consultant help ik directies en afdelingen bij het vaststellen van een kansrijke strategie. 

Als interim-manager ondersteun ik organisaties bij het tot leven brengen ervan.

Ik heb gewerkt in vele sectoren, profit en non-profit, en heb een voorliefde voor toekomstgerichte organisaties, scale-ups en organisaties met een maatschappelijke rol.

Think:
strategie-
ontwikkeling

De kracht van het merk is ongekend. Het inspireert, kadert, legt intenties bloot en geeft richting. Om die kracht te ontketenen maken we gebruik van bewezen merkmechanismen. Ik zie het merk als het startpunt voor vrijwel elke strategie. Met een open blik zoeken we samen naar kansen. Binnen de mogelijkheden van het merk en je organisatie.

Do:
concrete
stappen

Werken van strategie naar impact en de garantie dat de strategische keuzes tot leven komen. Dat doe ik door management en afdelingen te betrekken, te inspireren en te begeleiden. Door de strategie met elkaar om te zetten in concrete acties per afdeling.

Met een energieke aanpak help ik organisaties en afdelingen in beweging te komen. Zo organiseren we het succes.

Live:
van doen naar doorleven

Als een nieuwe strategie in de praktijk wordt gebracht, moeten oude gewoontes en verwachtingen wijken voor nieuwe. Intern en extern. Want ook de buitenwereld gaat de verandering ervaren en moet worden meegenomen. Change management. Ik ben er om samen met het management de ontwikkelingen te overzien en managers bij te staan waar dat wenselijk is. Om iedereen in beweging te houden. En oplossingen aan te dragen voor de barrières die er zijn.

Learn:
terugblikken en vooruit kijken

Strategie is nooit af. Omstandigheden en mensen veranderen. Het is belangrijk dat te omarmen en op vaste momenten afstand te nemen, te evalueren en bij te sturen.

Ik kom met inzichten die zowel de strategie als het management weer even opschudden. Van daaruit kijken we samen wat er beter kan.

Zo ontwikkelt de strategie mee.

Werkgebieden

merkstrategie: positionering / merkportfolio / merkbelofte / belief / purpose / identiteit / brand story / merkwaarden / internal branding / implementatie / businessstrategie: businessmodel / PMC’s / partnerstrategie / organisatie / marketingstrategie: klantwaardestrategie / productstrategie / prijsstrategie / communicatiestrategie / en ook: workshops en lezingen / coaching / interim management

Ervaring

dienstverleners, financials, verzekeringen / tech, software, telecom / industrie, machinebouw / automotive, fashion, leisure, sport / digital, uitgeverij, onderwijs, zorg / toerisme, city marketing, gebiedspromotie / cultuur, kunst, musea, theater / werving, detachering / large enterprises, SME / B2B, B2C / profit, non-profit